ทีมงาน

Language:

ทีมงาน

กฤติกา แก้วมาเมือง - ฝ่ายกิจกรรมและให้คำปรึกษาทางธุรกิจ

จบปริญญาโท International business and entrepreneurship จาก มหาวิทยาลัย Malardalen ประเทศสวีเดน และเข้าทำงานเป็นผู้วางแผนงานที่บริษัท Sony Thailand จำกัด ปัจจุบันเป็นผู้ประสานงานอาวุโส สถาบัน ChangeFusion ภายใต้ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นตัวแทนสถาบัน ChangeFusion เข้าร่วมงาน CSR Asia Summit ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดูแลโครงการ Personal Finance ซึ่งเป็นโครงการ CSR ของบริษัท กรุงศรีอยุธยา ออโต้ จำกัด ทำงานร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ในการจัดทำเกณฑ์ การลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ หรือ (socially responsible investing) เป็นหัวหน้าคณะทำงานเรื่องการลงทุน อย่างมีความรับผิดชอบ กิจการเพื่อสังคม และการเชื่อมโยงกับชุมชน ในงานสมัชชาคุณธรรมร่วมกับศูนย์ส่งเสริม และพัฒนาแผ่นดินเชิงคุณธรรม เป็นหนึ่งในทีมผู้ร่วมผลักดันการจัดตั้ง คณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคม สำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคม (สกส.) และพรบ.กิจการเพื่อสังคม

นอกจากนี้ยังได้รับเชิญเป็นผู้บรรยาย เรื่องกิจการเพื่อสังคม (social enterprise) ให้แก่ มหาวิทยาลัยต่างๆ อาทิ เช่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นต้น

 

ศรมิษฐ์ จินตนามนัส - ฝ่ายกลยุทธการออกแบบ

สอมีความฝัน ว่าอยากจะเปิดร้านกาแฟเป็นของตัวเอง เขาจึงไปเรียนต่อด้าน design เพราะเขาคิดว่ากาแฟและ Design มีอะไรบางอย่างที่เชื่อมโยงถึงกัน อาจพราะว่าเค้าเคยเห็นว่า Designer ดื่มกาแฟได้เป็นสิบๆแก้วต่อวัน สอยังมีความเชื่อที่ว่าเขาสามารถเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ได้ด้วยกาแฟ และ Design

 

พิรพร ชุติสุนทรากุล - ฝ่ายสนับสนุนบทความและสื่อ

จบการศึกษาศิลปศาสตร์บัณฑิต (เอกภาษาอังกฤษ) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัยากรธรรมชาติ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างการเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรเป็นนักกิจกรรมและเป็นตัวแทนจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในการเป็นผู้บริหารองค์กรนักศึกษาระหว่างประเทศชื่อ AIESEC Thailand (สมาคมไอเซค ประเทศไทย) ซึ่งเป็นองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อเสริมสร้างความเป็นผู้นำและมอบประสบการ์การทำงานและสร้างจิตอาสาแก่นิสิตนักศึกษา โดยพีรพรร่วมงานกับเพื่อนๆจากต่างมหาวิทยาลัยที่ AIESEC Thailand เป็นเวลาสามปีเต็ม โดยการทำกิจกรรมกับไอเซคทำให้ได้มีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาสังคมในหลากหลายประเด็นและได้ลงมือแก้ไขปัญหานั้นตามกำลังความสามารถร่วมกับเพื่อนๆ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาตรีได้ทำงานที่บริษัท BEC TERO Entertainment โดยเป็นหนึ่งในทีมนักแปลประจำแผนก Bangkok TV ซึ่งบริหารงานโดยคุณแอนดรูว์ บิกส์ ระหว่างที่อยู่ BEC TERO Entertainment นั้น นอกจากงานแปลหนังสือ บทละคร และเนื้อหารายการทีวีสอนภาษาอังกฤษ และในปี  2008 ได้ร่วมงานกับ ChangeFusion และเป็นผู้จัดการโครงการบ่มเพาะและให้ทุนแก่ผู้ประกอบการเพื่อสังคมในเอเชียและประเทศไทยชื่อ Youth Social Enterprise Initiative (YSEI) และ UnLtd Thailand (อันลิมิเตด ไทยแลนด์) ทำให้มีประสบการณ์การบริหารจัดการการอบรมเชิงปฏิบัติการและการออกแบบเนื้อหาการอบรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการเพื่อสังคม

Team

Krittika Kaewmamuang, Senior Advisor for activities and consulting services

Krittika was formerly a coordinator of the Sony device technology Thailand.With a master degree in International business and entrepreneurship from Malardalen University, Sweden, Krittika is responsible for Corporate Social Responsibility (CSR) and Soially Responsible Investment (SRI) projects. She works closely with Ayudhya Capital Auto Lease (AYCAL), Stock Exchange of Thailand (SET), and Securities and Exchange Commission.She was one of ChangeFusion’s representatives to attend the CSR Asia Summit organized at Thammasat University in 2008.She loves playing sports. She was a badminton athlete during her university time.

 

Soramist Chintanamanus, Designer and online platform coordinator

Sor has a simple dream of opening his own cafe. In order to pursue his dream, he went to study design. Because he thought that there is a relationship between design and coffee as he's found that designers can consume a shit load of coffee within a day. He also believes that he can change the world with his coffee… and design.

 

Peerapond Chutisuntarakul, Coordinator and press-related events

Peerapond is formerly from the Channel 3, a popular TV station in Thailand. With her passion in innovative solutions to address social challenge, she joined ChangeFusion as a Coordinator. She works closely with young social entrepreneurs in the region under the Youth Social Enterprise Initiative (YSEI) program. She is also working for the ICT for Development and the Environmental projects.

With her exceptional skill as a Liberal Arts graduate from Thammasat University, she also supports other activities and projects as an interpreter and a translator. Peerapond is currently taking a Master of Science in Environmental and Natural Resources Economics at Chulalongkorn University.